Personoplysninger om personale

 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger om personoplsyning til Vognmand René Skytte Filipsen
25. maj 2018
Dataansvarlig
Navn og kontaktoplysninger:

Vognmand René Skytte Filipsen

CVR: 32825648

Adresse: Fjellerad bygade 25, 9260 Gistrup

Telefonnummer: +45 40603495

Mail-adresse: kontakt@vmreneskytte.dk

Hjemmeside: www.vmreneskytte.dk

 

Formål med behandlingen
Personaleadministration hos Vognmand René Skytte Filipsen
Kategorier af registrerede og kategorier af oplysninger
Kategorier af oplysninger, som behandles om de registrerede personer:

–      Identifikationsoplysninger

–      Stilling og arbejdssted

–      Ansættelse og beskæftigelse

–      Vagt-og tjenestetider

–      Løn og pensionsforhold

–      Ferie og andet fravær

–      Skatteforhold

–      Løntilskud

–      Oplysninger af relevans for lønindeholdelse
–      Personalepapirer

–      Uddannelse

–      Sygefravær

–      Arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår, fx ved handicap

–      Udbetaling af løn, herunder lønrefusioner mv.

–      Personaleadministrative oplysninger, herunder uddannelse og kvalifikationer, jobøn­sker, bedømmelser, beskæftigelse, tillidshverv, lån af diverse effekter, eventuelle ad­varsler og lignende.

–      Kurser, kompetenceprofil, medarbejderudviklingssamtaler

–      Straffeattest og oplysninger vedrørende sikkerhedsgodkendelse.

–      Helbredsoplysninger, herunder genetisk data

–      Strafbare forhold

 

Kategorier af modtagere af personoplysningerne
Kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modta­gere i tredjelande og internationale organisationer:

–      SKAT vedr. skattepligtige ydelser

–      Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

–      ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister), Arbejdsmarkedets Feriefond og Ferie­konto

–      Danmarks Statistik

–      Nemkonto

–      Pensionskasser

–      Banker og forsikringsselskaber

–      Foreninger

–      Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer

–      Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)

–      Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

–      Arbejdsmarkedsstyrelsen (jobskabelsesordninger)

–      Kommuner vedrørende dagpengerefusion.

–    Bogholder

–      DA-Barsel

–      Danløn

–      Tachograf

–      e-conomic

Overførsler til tredjelande og/eller internationale organisationer
Nej [X]
JA [ ]
Sletning
Personoplysninger om registrerede slettes, når der ikke længere er noget sagligt behov for fort­sat opbevaring, herunder under hensyntagen til frister i lovgivningen. Fx forældelses- og bogføringsloven. Oplysninger om ansøgere, som får afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslaget.
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Datatilsynets sikkerhedskrav i forbindelse med en privat virksomheds personaleadministration overholdes. Kravene er offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside.

Se Vognmands René Skytte Filipsens politik ”Sikkerhed ved personaleadministration”.