Personoplysninger om leverandører

 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger om leverandører til Vognmand René Skytte Filipsen

Dato: 25. maj 2018

Dataansvarlig

Navn og kontaktoplysninger:

Vognmand René Skytte Filipsen

CVR: 32825648

Adresse: Fjellerad bygade 25, 9260 Gistrup

Telefonnummer: +45 40603495

Mail-adresse: kontakt@vmreneskytte.dk

Hjemmeside: www.vmreneskytte.dk

Formål med behandlingen

Håndtering af oplysninger om leverandører i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende behandling af fakturaer og kreditnotaer.

Kategorier af registrerede og kategorier af oplysninger

Kategorier af oplysninger, som behandles om de registrerede personer:

–    Navn og efternavn

–    Adresse

–    Telefonnummer

–    Evt. stilling og virksomhed

–    Kategori af købte varer/ydelser

–    Fakturerede beløb

–    Rabatordninger

Kategorier af modtagere af personoplysningerne

Kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modta­gere i tredjelande og internationale organisationer:

–    E-conomic

–    SKAT

–    Bogholder

Overførsler til tredjelande og/eller internationale organisationer

Nej [X]
JA [ ]

Sletning

Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Vognmand René Skytte Filipsen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og Vognmand René Skytte Filipsens forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.